12705 Ruby Marsh Trail #3, Lovelock, NV 89419 - MLS#200009116 - Rya...